Home > Juridische mededeling persoonsgegevens

Juridische mededeling persoonsgegevens

U hebt het recht om informatie over u in te zien, te corrigeren en te verwijderen. U kunt zich ook verzetten tegen of de behandeling ervan beperken, uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens uitoefenen en een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit. U heeft ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven. Vul hiervoor dit formulier in of stuur een e-mail naar het adres info@aixam.nl. Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid van AIXAM. Tenzij u uw toestemming intrekt of de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt, worden deze door AIXAM gedurende 10 jaar bewaard voor het hierboven genoemde gebruik en waarmee u hebt ingestemd. Het privacybeleid van AIXAM-dealers, die onafhankelijk zijn van AIXAM, kan afwijken van de onze. Zij zijn als enige verantwoordelijk voor hun beleid en praktijken op dit gebied. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met uw lokale dealer.