Home > Wettelijke informatie persoonlijke gegevens

Wettelijke informatie persoonlijke gegevens

U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van informatie over u. U kunt zich ook verzetten tegen of beperken van hun behandeling, uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens uitoefenen en een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit. U hebt ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de behandeling op basis van de toestemming die is gegeven vóór de intrekking. Om dit te doen, vul dit formulier in of stuur een e-mail naar info@aixam.nl. Meer informatie over het privacybeleid van AIXAM door hier te klikken. Tenzij u uw toestemming intrekt of de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt, worden ze door AIXAM gedurende 10 jaar bewaard voor het hierboven vermelde gebruik en met uw toestemming. Het privacybeleid van AIXAM-dealers, die onafhankelijk zijn van AIXAM, kan verschillen van de onze. Zij zijn als enige verantwoordelijk voor hun beleid en praktijken op dit gebied. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met uw lokale dealer.